Language of document :

Žaloba podaná dne 20. července 2012 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-75/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajících se výpočtu bonifikace důchodových nároků získaných před nástupem do služby u Evropské komise a v případě potřeby též rozhodnutí, jimiž byly zamítnuty stížnosti žalobců.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí týkající se výpočtu bonifikace jejich důchodových nároků získaných před jejich nástupem do služby u Evropské komise;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí, jimiž byly zamítnuty jejich stížnosti, na základě kterých mají být uplatněna OPU a pojistně-matematické sazby platné v okamžiku podání jejich žádosti o převedení důchodových nároků;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.