Language of document :

Žaloba podaná 20. júla 2012 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-75/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí týkajúcich sa výpočtu bonifikácie ich práv na dôchodok získaných pred nástupom do služobného pomeru v Európskej komisii a v prípade potreby tiež rozhodnutí, ktorými boli zamietnuté sťažnosti žalobcov

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia týkajúce sa výpočtu bonifikácie ich práv na dôchodok získaných pred nástupom do služobného pomeru v Európskej komisii,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutia o zamietnutí ich sťažností smerujúcich k uplatneniu VVU a diskontných sadzieb účinných v okamihu podania ich žiadosti o prevod ich práv na dôchodok,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.