Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. listopadu 2013 – Roulet v. Komise

(Spojené věci F-72/12 a F-10/13)1

„Veřejná služba – Odměna za práci – Článek 66 služebního řádu – Bývalý dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy AD 12 – Přijetí jako úřednice zařazené do platové třídy AD6 – Výplata odměny za práci odpovídající platu úředníka zařazeného do platové třídy AD 12 – Zjevně nesprávné posouzení – Vrácení přeplatků podle článku 85 služebního řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Josiane Roulet (Ottignies, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o náhradu škody podaná žalobkyní na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu z důvodu pochybení způsobených při stanovení jejích práv v souvislosti s jejím nástupem do služby a z důvodu prodlení při opravu těchto chyb, a jednak návrh na zrušení rozhodnutí Komise ohledně vrácení části odměny za práci žalobkyně, dříve dočasné zaměstnankyně v platové třídě A4 (AD12), poté úřednice v platové třídě AD6, podle článku 85 služebního řádu.Výrok rozsudkuŽaloby ve spojených věcech F-72/12 a F-10/13 se zamítají.Josiane Roulet ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.