Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 – Roulet mot kommissionen

(Förenade målen F- 72/12 och F-10/13)(1 )

(Personalmål – Lön – Artikel 66 i tjänsteföreskrifterna – Tidigare tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 – Rekrytering som tjänsteman i lönegrad AD 6 – Utbetalning av lön motsvarande lönen för en tjänsteman i lönegrad AD 12 – Uppenbart fel – Återkrav av felaktigt utbetalda belopp enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roulet (Ottignies, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, é. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och D. Martin.)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan om skadestånd, som ingetts med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, för de fel som begåtts vid fastställandet av hennes rättigheter när hon tillträdde sin tjänst och för dröjsmålet med att rätta till dessa fel, dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut om krav på återbetalning, enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, av ett belopp av den lön som utbetalats till sökanden, tidigare tillfälligt anställd i lönegrad A4 (AD 12), sedermera tjänsteman i lönegrad AD 6.

Domslut

Talan i de förenade målen F-72/12 och F-10/13 ogillas.

Josiane Roulet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats.

____________

____________

(1 ) EUT C 258, 25.8.2012, s. 29 och EUT C 108, 13.4.2013, s. 39.