Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 – Bodson m.fl. mot EIB

(mål F-73/12)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär – Reform av EIB:s system för löner och löneökningar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Pierre Bodson m.fl. (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams och G. Nuvoli samt advokaten P. E. Partsch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten i lönespecifikationerna att tillämpa det allmänna beslutet från Europeiska investeringsbanken om fastställande av en löneökning om högst 2,8 procent för hela personalen och beslutet om fastställande av en meritvärderingstabell innebärande en löneförlust på 1 procent, och om att institutionen således ska förpliktas att betala ut löneskillnaden och skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Jean-Pierre Bodson och övriga sju sökande vilkas namn framgår av bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 295, 29.9.2012, s. 33.