Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

21. studenoga 2013.

Spojeni predmeti F‑72/12 i F‑10/13

Josiane Roulet

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Primici od rada – Članak 66. Pravilnika o osoblju – Bivši član privremenog osoblja razreda AD 12 – Zapošljavanje u svojstvu dužnosnika razreda AD 6 – Isplata primitaka od rada jednakih onima dužnosnika razreda AD 12 – Očita pogreška – Povrat preplaćenih iznosa na temelju članka 85. Pravilnika o osoblju“ 

Predmet:      Tužbe podnesene na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojima, tužbom koju je tajništvo Službeničkog suda zaprimilo 9. srpnja 2012., upisanom pod oznakom F‑72/12, J. Roulet zahtijeva od Službeničkog suda da poništi odluku Europske komisije koja proizlazi iz dopisa od 20. prosinca 2011. o povratu iznosa od 172.236,42 eura temeljem članka 85. Pravilnika o osoblju i, podredno, nadoknadi joj pretrpljenu štetu, te tužbom koju je tajništvo Službeničkog suda zaprimilo 3. veljače 2013., upisanom pod oznakom F‑10/13, kojom J. Roulet zahtijeva od Službeničkog suda da poništi odluku Komisije od 28. ožujka 2012. u dijelu u kojem odbija zahtjev za naknadu štete od 13. siječnja 2012. i da naloži Komisiji isplatu iznosa od 172.236,42 ili, podredno, manjeg iznosa, na ime pretrpljene štete.

Odluka:      Tužbe u spojenim predmetima F 72/12 i F 10/13 odbijaju se. J. Roulet snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Povrat preplaćenih iznosa – Pretpostavke – Očita nepravilnost isplate – Mjerila

(Pravilnik o osoblju, čl. 85.)

2.      Tužbe dužnosnikâ – Pretpostavke za dopuštenost – Prigovor litispendencije – Tužba za naknadu štete – Zahtjev za naknadu štete jednak onom iz prethodne nedopuštene tužbe – Nepostojanje litispendencije

1.      Što se tiče povrata preplaćenih iznosa, izraz „toliko očito“ koji se odnosi na nepravilnost isplate u smislu članka 85. stavka 1. Pravilnika o osoblju ne znači da je primatelj u potpunosti oslobođen potrebe za razmišljanjem ili kontroliranjem, već da se povrat duguje kad se radi o pogrešci koju bi primijetio uobičajeno pažljiv dužnosnik za kojeg se pretpostavlja da poznaje pravila o svojoj plaći. Nadalje, potrebno je uzeti u obzir u svakom pojedinačnom slučaju sposobnost dotičnog dužnosnika da izvrši nužne provjere. Elementi koje uzima u obzir sud Unije u tom pogledu tiču se osobito razine odgovornosti dužnosnika, njegovog razreda i senioriteta.

Nadalje, nije nužno da dužnosnik ili član privremenog osoblja može, u izvršavanju dužne pažnje koju mora primijeniti, s preciznošću odrediti opseg pogreške uprave. U tom pogledu je dovoljno da sumnja u osnovanost dotičnih isplata kako bi bio obvezan obratiti se upravi kako bi ona učinila nužne provjere.

(t. 48. do 50.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 5. studenoga 2002., Ronsse/Komisija, T‑205/01, t. 46. i 47.; 29. rujna 2005., Thommes/Komisija, T‑195/03, t. 124.

2.      Kada se radi o tužbi kod koje su stranke, predmet i razlozi identični prije podnesenoj tužbi, ona mora biti odbačena kao nedopuštena.

Ako je zahtjev za naknadu štete istaknut tužbom uloženom prije bio nedopušten kao preuranjen, ne može se smatrati da Službenički sud nema nadležnost u pogledu identičnog zahtjeva za naknadu štete istaknutog tužbom koja je uložena poslije.

(t. 86. i 87.)

Izvori:

Službenički sud: 19. rujna 2006., Beč i dr./Parlament, F‑22/06, t. 12. i navedena sudska praksa