Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

15. června 2016

Věc F‑75/12

Daniel Wille

a

Bo Skovsboell

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převedení vnitrostátních nároků na důchod – Návrh na započtení příspěvkových let – Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení – Nepřípustnost žaloby – Návrh na vydání rozhodnutí bez projednání věci samé – Článek 83 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, použitelného na smlouvu ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Daniel Wille a Bo Skovsboell domáhali zrušení „rozhodnutí“ ze dne 21. listopadu 2011 a 5. března 2012, kterými bylo vypočteny nároky na důchod dříve nabyté v rámci jiného důchodového systému, které budou započteny do důchodového systému Evropské unie, a v případě potřeby i zrušení rozhodnutí orgánu Evropské komise oprávněného ke jmenování ze dne 19. dubna a 29. června 2012, kterými byly zamítnuty jejich stížnosti proti „rozhodnutím“ o uvedeném započtení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Daniel Wille a Bo Skovsboell ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod nabytých před vstupem do služebního poměru v Unii do důchodového systému Unie – Vyloučení

(Služební řád úředníků, čl. 91 odst. 1, a příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

Návrh na započtení příspěvkových let předložený úředníkovi za účelem převodu nároků na důchod nabytých v rámci jiného systému do důchodového systému Evropské unie nemá právně závazné účinky, které bezprostředně a okamžitě ovlivňují právní situaci jeho příjemce tím, že by podstatným způsobem měnily jeho právní postavení. Nepředstavuje tudíž akt nepříznivě zasahující do právního postavení ve smyslu čl. 91 odst. 1 služebního řádu.

(viz bod 18)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 62, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58