Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 – Wille og Skovsboell mod Kommissionen

(Sag F-75/12)1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning af søgsmålet – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Daniel Wille (Mouscron, Belgien) og Bo Skovsboell (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, dernæst ved advokaterne J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Baquero Cruz og D. Martin, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet inden tiltrædelse af tjenesten ved Kommissionen og af afgørelserne om afslag på sagsøgernes klager

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Daniel Wille og Bo Skovsboell bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 287 af 22.9.2012, s. 41.