Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Wille ja Skovsboell v. komissio

(Asia F-75/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirto – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Daniel Wille (Mouscron, Belgia) ja Bo Skovsboell (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, sitten J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Baquero Cruz ja D. Martin, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa koskevista päätöksistä ja päätöksistä, joilla hylättiin kantajien tekemät valitukset

Määräysosa

Kanne hylätään.

Daniel Wille ja Bo Skovsboell vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 287, 22.9.2012, s. 41.