Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Wille i Skovsboell protiv Komisije

(predmet F-75/12)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Prijenos nacionalnih mirovinskih prava – Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža – Akt koji negativno ne utječe – Nedopuštenost tužbe – Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu – Članak 83. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Daniel Wille (Mouscron, Belgija) i Bo Skovsboell (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, naposljetku J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i D. Martin, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o izračunu priznavanja mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiju i odluke kojom su odbijene žalbe koje su podnijeli tužitelji.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje.

Daniel Wille i Bo Skovsboell snose svoje troškove i nalaže im se snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 287, 22. 9. 2012., str. 41.