Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Wille un Skovsboell/Komisija

(lieta F-75/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Daniel Wille (Mouscron, Beļģija) un Bo Skovsboell (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, vēlāk J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, visbeidzot J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji J. Baquero Cruz un D. Martin, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, pēc tam G. Gattinara, visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par izdienas gadu aprēķinu pensijas tiesībām, kas bija uzkrātas pirms stāšanās darbā Komisijā, un lēmumu noraidīt prasītāju iesniegtās sūdzības

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Daniel Wille un Bo Skovsboell sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 287, 22.9.2012., 41. lpp.