Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juni 2016 – Wille en Skovsboell / Commissie

(Zaak F-75/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht van nationale pensioenrechten – Voorstel voor extra pensioenjaren – Geen bezwarende handeling – Niet-ontvankelijkheid van het beroep – Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan – Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Daniel Wille (Moeskroen, België) en Bo Skovsboell (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten, vervolgens D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten, daarna J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten, ten slotte J.-N. Louis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Baquero Cruz en D. Martin, gemachtigden, vervolgens J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden, daarna G. Gattinara, gemachtigde, ten slotte G. Gattinara en F. Simonetti, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot berekening van de extra pensioenrechten die vóór de indiensttreding bij de Commissie zijn verworven en van het besluit tot afwijzing van de klachten die verzoekers hebben ingediend

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Wille en Skovsboell dragen hun eigen kosten en worden verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 287 van 22.9.2012, blz. 41.