Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Presuda Suda (osmo vijeće) od 8. lipnja 2017. – Dextro Energy protiv Komisije

(predmet C296/16 P)(1)

„Žalba – Zaštita potrošača – Uredba (EZ) br. 1924/2006 – Zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece – Odbijanje zahtjeva za uvrštenje na popis određenih tvrdnji unatoč pozitivnom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)”

1.      Pravo Europske unije – Načela – Proporcionalnost – Doseg – Diskrecijska ovlast zakonodavca Unije – Sudski nadzor – Granice

(čl. 5. st. 4. UEUa)

(t. 48.50.)

2.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza Općeg suda – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. UFEUa; čl. 58. prvi podstavak Statuta suda Europske unije)

(t. 56., 57., 73. i 97.)

3.      Žalba – Razlozi – Nepostojanje jasno određene kritike nekog dijela obrazloženja Općeg suda i pravnih argumenata u prilog žalbi – Nedopuštenost

(čl. 256. st. 1. drugi podstavak UFEUa; Poslovnik Općeg suda, čl. 168. st. 1. t. (d), i Statut Suda Europske unije, čl. 58. prvi podstavak i čl. 169. st. 2.)

(t. 60., 78., 86., 95., 101. i 116.)

4.      Žalba – Razlozi – Puko ponavljanje razloga i argumenata iznesenih pred Općim sudom – Nedopuštenost

(čl. 256. st. 1. drugi podstavak UFEUa; Statut Suda Europske unije, čl. 58. prvi podstavak)

(t. 61.)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Društvu Dextro Energy GmbH & Co. KG nalaže se snošenje troškova.


1 SL C 287, 8. 8. 2016.