Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. június 8i ítélete –
Dextro Energy kontra Bizottság

(C296/16. P. sz. ügy)(1)

„Fellebbezés – Fogyasztóvédelem – 1924/2006/EK rendelet – Nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások – Egyes állítások bejegyzésére irányuló kérelemnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) pozitív válasza ellenére történő elutasítása”

1.      Európai uniós jog – Elvek – Arányosság – Terjedelem – Az uniós jogalkotó mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(EUSZ 5. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 48–50. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok Törvényszék általi értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 56., 57., 73. és 97. pont)

3.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék érvelésének egy pontjára és a fellebbezés alátámasztására előterjesztett jogi érvekre vonatkozó konkrét kifogás hiánya – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés, és 169. cikk, (2) bekezdés)

(lásd: 60., 78., 86., 95. 101. és 116. pont)

4.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 61. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Dextro Energy GmbH & Co. KG‑t kötelezi a költségek viselésére.


1 HL C 287., 2016.8.8.