Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 22. října 2013 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-95/12)1

„Nesplnění povinnosti státem – Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti – Vnitrostátní právní úprava, která pro přijímání některých rozhodnutí akcionářů společnosti Volkswagen AG stanovuje 20 % blokační menšinu“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Montaguti a G. Braun, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller a J. Kemper, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem - Neúplné splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října 2007, Komise v. Německo (C-112/05) týkajícího se porušení čl. 56 odst. 1 ES – Vnitrostátní právní úprava, která výjimečně pro přijímání některých rozhodnutí akcionářů společnosti Volkswagen AG stanovuje větší než 80 % většinu, a dovoluje tak spolkové zemi Dolní Sasko, která drží 20 % těchto akcií, blokovat uvedená rozhodnutí – Výpočet sankcí: zaplacení jak penále, tak i paušální částky

Výrok

Žaloba se zamítá.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 118, 21. 4. 2012.