Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 oktober 2013 – Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-95/12)1

(Niet-nakoming – Arrest van Hof waarbij niet-nakoming is vastgesteld – Nationale regeling waarin voor bepaalde besluiten van aandeelhouders van Volkswagen AG blokkeringsminderheid van 20 % is vastgelegd)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. Montaguti en G. Braun, gemachtigden)

Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller en J. Kemper, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming – Onvolledige uitvoering van het arrest van het Hof van 23 oktober 2007, Commissie/Duitsland (C-112/05) betreffende schending van artikel 56, lid 1, EG – Nationale regeling die bij wijze van uitzondering bepaalt dat een meerderheid van meer dan 80 % nodig is voor bepaalde besluiten van de aandeelhouders van Volkswagen SA, waardoor de deelstaat Niedersachsen, die 20 % van deze aandelen in handen heeft, die besluiten kan blokkeren – Berekening van sancties: gecumuleerde betaling van forfaitaire som en dwangsom

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.

____________

1 PB C 118 van 21.4.2012.