Language of document : ECLI:EU:C:2013:676

Byla C‑95/12

Europos Komisija

prieš

Vokietijos Federacinę Respubliką

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas įsipareigojimų neįvykdymas – Nacionalinės teisės aktas, kuriuo tam tikriems Volkswagen AG akcininkų sprendimams numatyta 20 % blokuojanti mažuma“

Santrauka – 2013 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Pareigos vykdyti sprendimą neįvykdymas – Speciali teisminė Teisingumo Teismo sprendimų vykdymo procedūra – Įsipareigojimų neįvykdymo, kurį Teisingumo Teismas pripažino pagrįstu pagal SESV 258 straipsnį, klausimo sprendimas

(SESV 258 straipsnis)

2.        Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Poveikis – Įsipareigojimų nevykdančios valstybės narės pareigos – Sprendimo vykdymas – Iš dviejų nacionalinės teisės nuostatų sąsajos kylantis įsipareigojimų neįvykdymas – Vienos iš šių nuostatų panaikinimas valstybės narės iniciatyva – Šiam sprendimui visiškai įvykdyti pakankamas panaikinimas

(SESV 260 straipsnio 1 dalis)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 23 punktą)

2.        Remiantis SESV 260 straipsnio 1 dalimi, jeigu Teisingumo Teismas nustato, kad valstybė narė neįvykdė kokios nors pareigos pagal sutartis, reikalaujama, kad ta valstybė narė imtųsi būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.

Kiek tai susiję su Teisingumo Teismo nustatyto įsipareigojimų neįvykdymo dalyku, ypač svarbi 2007 m. spalio 23 d. Sprendimo Komisija prieš Vokietiją, C‑112/05, rezoliucinė dalis; šiame sprendime Teisingumo Teismas konstatavo įsipareigojimų neįvykdymą, kylantį iš dviejų nacionalinių nuostatų sąsajos, o ne iš tų nuostatų atskirai paėmus. Šią išvadą patvirtina minėto sprendimo motyvai, į kuriuos atsižvelgiant turi būti aiškinama jo rezoliucinė dalis. Todėl vienos iš šių nuostatų panaikinimo arba pakeitimo gali pakakti, kad šis sprendimas būtų visiškai įvykdytas.

(žr. 33, 35–37, 39, 40 punktus)