Language of document :

Tožba, vložena 3. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-10/1o3)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bil zavrnjen odškodninski zahtevek, ki ga je tožeča stranka na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov vložila zaradi napak, ki so bile ob nastopu dela storjene pri določitvi njenih pravic, in zaradi zamude pri odpravljanju teh napak.

Predlogi tožeče stranke

Zavrnilna odločba z dne 28. marca 2012, s katero je organ, pristojen za imenovanja, zavrnil odškodninski zahtevek tožeče stranke z dne 13. januarja 2012 naj se razglasi za nično.

Komisiji naj se naloži, da tožeči strani plača odškodnino v višini 172.236,42 EUR.Podredno naj se Komisiji naloži, da tožeči stranki izplača odškodnino v višini brez pravne podlage plačanih zneskov od dneva, ko je bila nepravilnost odkrita vendar ne odpravljena, ali vsekakor najmanj v višini zneskov, ki so bili brez pravne podlage plačani od novembra 2010, ko je bil popravljen njen množitelj.Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.