Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 22. janvārī – ZZ/Komisija

(lieta F-7/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko ir noraidīta sūdzība par lēmumu, kas pieņemts, atbildot uz prasītāja, kurš strādā Komisijas delegācijā Antananarivu, Madagaskarā, lūgumu saņemt kompensāciju par sarežģījumiem, kas viņam radās, iekārtojoties iepriekš minētajā pilsētā

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ko pieņēma nodaļas vadītājs Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātā par “lūgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu – 0/867/11 par kompensācijas saņemšanu par sarežģījumiem, kas radās, jums iekārtojoties Antananarivu”, saskaņā ar kuru šis lūgums ir noraidīts tādēļ, ka neesot izpildīti “šādai kompensācijas izmaksai par morālo un psiholoģisko kaitējumu nepieciešamie nosacījumi”, jo no faktiem izrietot, ka “delegācija ir darījusi visu, lai atrisinātu radušos sarežģījumus, uzdodot veikt papildu remontdarbus sākotnējā mājvietā, šo remontdarbu laikā jums piedāvājot citas izmitināšanas iespējas”;

atcelt uz prasītāja sūdzību sniegto atbildi, saskaņā ar kuru iecēlējinstitūcija noraidīja viņa sūdzību, pamatojoties uz to, ka i) “administrāciju šajā lietā nevar vainot nekāda veida dienesta pārkāpumā un vēl mazāk pretlikumībā”, ka ii) prasītājs “nav sniedzis ne vismazākos pierādījumus par apgalvoto morālo vai psiholoģisko kaitējumu” un ka iii) “apstrīdētajā lēmumā ir pievērsta uzmanība labvēlības apliecinājumiem, kurus administrācija izrādīja pret sūdzības iesniedzēju”, un ka “saskaņā ar pastāvīgo judikatūru pamatojuma iespējamu trūkumu var novērst ar atbilstošu pamatojumu, kas iesniegts atbildes uz sūdzību stadijā”, kas tā esot šajā lietā;piespriest Komisijai par prasītājam nodarīto morālo un psiholoģisko kaitējumu izmaksāt summu, kas pagaidām ir novērtēta, ar iespēju to tiesvedības gaitā palielināt vai samazināt, EUR 30 000 apmērā.piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.