Language of document :

Sag anlagt den 4. februar 2013 – ZZ mod EEAS

(Sag F-11/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: EU-Udenrigstjenesten (EEAS)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at overføre sagsøgeren til en stilling i EEAS’s hovedkvarter og om at bringe hans tjeneste ved en EU-delegation til ophør.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 8. marts om med virkning fra den 1. september 2012 at overføre sagsøgeren til en stilling i hovedkvarteret og om at bringe hans tjeneste til ophør før tid.

EEAS tilpligtes at betale et beløb, som svarer til forskellen mellem den løn, han har modtaget siden hans tilbagevenden til hovedkvarteret, den 1. september 2012, og hans tidligere løn, indtil den 1. september 2013, som er den dato, han kunne være blevet omplaceret til hovedkvarteret i forbindelse med rotationsprogrammet for stillingerne som delegationschef.

Om fornødent annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 24. oktober 2012.

EU-Udenrigstjenesten tilpligtes at betale sagens omkostninger.