Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. března 2014 – CP v. Parlament

(Věc F-8/13)1

„Veřejná služba – Úředník – Vedoucí oddělení – Zkušební období – Nepotvrzení ve funkci vedoucího oddělení – Převedení na jinou než vedoucí funkci – Vnitřní předpisy Parlamentu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CP (zástupci: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Parlament (zástupci: O. Caisou-Rousseau a V. Montebello-Demogeot, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o nepotvrzení žalobce ve funkci vedoucího oddělení a o jeho přeložení na Generální ředitelství pro vnitřní politikyVýrok rozsudkuRozhodnutí ze dne 23. března 2012, ve kterém Evropský parlament nepotvrdil CP ve funkci vedoucího oddělení a přeložil jej na Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, se zrušuje.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené CP.