Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums – CQ/Parlaments

(lieta F-12/13) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Konferenču tulki (KT) – PDNK 90. pants – Psiholoģiska vardarbība – Civildienesta noteikumu 12.a pants – Iekšējie noteikumi attiecībā uz padomdevēju komiteju par psiholoģisko vardarbību un šādas izturēšanās novēršanai darbavietā – Šīs komitejas darbu konfidencialitāte – Acīmredzamas kļūdas vērtējumā

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CQ (pārstāvji – C. Bernard-Glanz, advokāts)Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – M. Dean un E. Taneva)PriekšmetsPrasība atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra lēmumu noraidīt prasītājas iesniegto sūdzību par psiholoģisko vardarbībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;CQ sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.