Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-9/13)1

(Verejná služba – Lehota na podanie žaloby – Zmeškanie lehoty – Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie pristúpiť k započítaniu sumy zodpovedajúcej trovám konania, na ktorých náhradu ju zaviazal Všeobecný súd vo veci T-176/04, proti vyššej sume, ktorú musí žalobca zaplatiť v nadväznosti na uznesenie vo veci T-241/03Výrok uzneseniaŽaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    Pán Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.