Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2012 - Cerafogli mod ECB

(Sag F-43/10) 

(Personalesag - ECB's ansatte - klage over psykisk chikane - administrativ undersøgelse - adgang til undersøgelsens sagsakter - undersøgelsesrapport - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved P. Embley og F. Feyerbacher, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ECB's afgørelse om afvisning af sagsøgerens klager over forskelsbehandling og over angreb på hendes værdighed som følge af hendes foresattes adfærd og påstand om erstatning.

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Maria Concetta Cerafogli bærer sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Centralbanks omkostninger.

____________

1 - EUT C 209 af 31.7.2010, s. 56.