Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. május 16-i ítélete – Skareby kontra Bizottság

(F-42/10. sz. ügy)1

(„Közszolgálat – Segítségnyújtási kötelezettség – A személyzeti szabályzat 12a. és 24. cikke – A felettes általi lelki zaklatás”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Carina Skareby (Leuven, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasította a felperes által az állítása szerint őt ért lelki zaklatásra vonatkozóan előterjesztett segítségnyújtás iránti kérelmet.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi C. Skarebyt, hogy a maga költségein felül viselje az Európai Bizottság részéről felmerülő költségek háromnegyed részét.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségei negyedét.

____________

1 HL C 209., 2010.7.31., 55. o.