Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 16. maija spriedums – Skareby/Komisija

(lieta F-42/10) 1

Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 12.a pants un 24. pants – Psiholoģiskā vardarbība no priekšnieka puses

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carina Skareby (Luvēna, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītājas lūgums par palīdzību saistībā ar psiholoģisko vardarbību, no kuras viņa esot cietusi

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Skareby sedz savus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumu;

Eiropas Komisija sedz vienu ceturtdaļu savu tiesāšanās izdevumu.

____________

1     OV C 209, 31.07.2010., 55. lpp.