Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 4. aprilli 2011. aasta määrus - AO versus komisjon

(kohtuasi F-45/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Distsiplinaarmeede - Ametist kõrvaldamine - Kodukorra artikli 35 lõike 1 punkt d ja lõike 2 punkt a - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AO (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Schober)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Komisjoni 15. augustil 2009 jõustunud otsus CMS 07/046 hageja ametist vabastamise kohta pensioniõigusi vähendamata ning tühistada kõik hageja suhtes alates septembrist 2003 kuni tema ametist vabastamiseni tehtud otsused; teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi läbi vaatamata osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu ja rahuldamata osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu.

Mõista kohtukulud välja hagejalt.

____________

1 - ELT C 221, 14.8.2010, lk 60.