Language of document :

Žaloba podaná dne 3. června 2010 - Skareby v. Komise

(Věc F-42/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Leuven, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise zamítajícího tvrzení žalobkyně týkající se toho, že byla během let strávených v regionalizovaném zastoupení Komise v Kirgizstánu obětí psychologického týrání.

Návrhové žádání žalobce / žalobkyně / žalobců / žalobkyň

uložit Komisi, aby předložila zprávu IDOC společně s příslušnými důkazy,

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2009 a v nezbytném rozsahu i rozhodnutí o zamítnutí stížnosti,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________