Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. listopadu 2010 - Lebedef v. Komise

(Věc F-44/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 56.