Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. září 2008

Duyster v. Komise

(Věc F-81/06)1

Jednací jazyk: nizozemština

V návaznosti na smírné urovnání sporu předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 261, 28.10.2006, s. 34.