Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 septembrie 2008 - Duyster/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-81/06)1

Limba de procedură: olandeza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 26 din 28.10.2006, p. 34.