Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. januarja 2008 - Duyster proti Komisiji

(Zadeva F-80/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Starševski dopust - Zahteva za preklic starševskega dopusta - Litispendenca - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Duyster Tineke (Oetrange, Luksemburg) (zastopnik: van den Muijsenbergh, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 22. decembra 2005, s katero je bila za nedopustno razglašena zahteva, ki jo je tožeča stranka vložila 6. decembra 2005 glede odločbe OPI z dne 17. novembra 2005 o datumu začetka starševskega dopusta tožeče stranke.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 261, 28.10.2006, str. 33.