Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

14 decembrie 2007

Cauza F‑82/06

Tineke Duyster

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Concediu pentru creșterea copilului – Data de început a concediului pentru creșterea copilului – Litispendență – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Duyster solicită anularea deciziei Comisiei din 11 mai 2006 de respingere a reclamației sale împotriva deciziei Comisiei din 17 noiembrie 2005 prin care se stabilește data de 8 noiembrie 2004 ca dată de început a concediului său pentru creșterea copilului. În plus, reclamanta prezintă din nou aceleași concluzii ca și cele din cauza F‑18/06, Duyster/Comisia, mai exact, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei din 17 noiembrie 2005 prin care se stabilește data de 8 noiembrie 2004 ca dată de început a concediului său pentru creșterea copilului și, pe de altă parte, plata de daune interese, în special pentru repararea prejudiciului material și moral produs de această decizie

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură – Admisibilitatea actelor de procedură – Apreciere în momentul introducerii actului

(Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 114)

2.      Procedură – Excepție de litispendență

1.      În același mod în care admisibilitatea unei acțiuni se apreciază în momentul introducerii sale, admisibilitatea celorlalte acte de procedură, precum un act prin care se ridică o excepție de inadmisibilitate, se apreciază în momentul introducerii lor. O astfel de interpretare garantează respectarea principiilor securității juridice și protecției încrederii legitime.

(a se vedea punctul 40)

Trimitere la:

Curte: 27 noiembrie 1984, Bensider și alții/Comisia, 50/84, Rec., p. 3991, punctul 8

Tribunalul de Primă Instanță: 8 octombrie 2001, Stauner și alții/Parlamentul European și Comisia, T‑236/00 R II, Rec., p. II‑2943, punctul 49; 9 iulie 2003, Commerzbank/Comisia, T‑219/01, Rec., p. II‑2843, punctul 61

2.      O acțiune care opune aceleași părți și urmărește aceleași scopuri, în temeiul acelorași motive ca o acțiune formulată anterior, trebuie respinsă ca inadmisibilă.

(a se vedea punctul 47)

Trimitere la:

Curte: 19 septembrie 1985, Hoogovens Groep/Comisia, 172/83 și 226/83, Rec., p. 2831, punctul 9; 22 septembrie 1988, Franța/Parlamentul European, 358/85 și 51/86, Rec., p. 4821, punctul 12

Tribunalul de Primă Instanță: 14 iunie 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Comisia, T‑68/07, punctul 16