Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2007. december 19.

F‑84/06. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Betegbiztosítás – Orvosi költségek viselése – A kérelem kifejezett elutasítása ”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio, a Bizottság korábbi tisztviselője többek között a személyzeti szabályzat 72. cikke (1) bekezdésére alapított, különböző orvosi költségeinek 100%‑os megtérítése iránti 2005. június 20‑i és július 18‑i kérelmeit hallgatólagosan elutasító, a kinevezésre jogosult hatóság által hozott határozat megsemmisítését kéri. Ezenfelül a felperes a Bizottság arra való kötelezését kéri, hogy fizesse meg neki a szóban forgó orvosi költségek teljes összegének, és a már megtérített összegnek a különbségét, azaz 89,56 eurót. Végezetül a felperes azt kéri, hogy ezen összeget növelje meg évi 10%‑os – 2005. június 21‑től számítva évente tőkésített – késedelmi kamattal.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az F‑84/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben megállapítja a hatáskörének hiányát, hogy az ügyben az Elsőfokú Bíróság járhasson el. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

Eljárás – A különböző közösségi bíróságok közötti hatáskörmegosztás

(A Bíróság alapokmánya, I. melléklet, 8. cikk, (3) bekezdés; személyzeti szabályzat, 72. cikk)

Amennyiben a Közszolgálati Törvényszékhez valamely tisztviselő keresetet nyújt be, mert megtagadták orvosi kezelése költségeinek 100%‑os megtérítését, amely megtérítésre az érintett az állítása szerint nála felmerült elmebetegség miatt jogosult, a Közszolgálati Törvényszék a Bíróság alapokmánya I. melléklete 8. cikkének (3) bekezdése értelmében köteles megállapítani hatáskörének hiányát, annak érdekében, hogy az Elsőfokú Bíróság járhasson el, ha ez utóbbi előtt olyan ügyek vannak folyamatban, amelyek azonos felek között, ugyanazon jogalap alapján indultak, és amelyek tárgya ugyancsak az orvosi költségek 100%‑os megtérítésére való jogosultság. E különféle keresetek mind ugyanarra a jogvitára vonatkoznak, és a gondos igazságszolgáltatásnak megfelelően a Bíróság alapokmánya I. melléklete 8. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek célja annak biztosítása, hogy a jogvita egészét egyetlen bíróság rendezze.

(lásd a 8–16. pontot)