Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

4. september 2008

Sag F-81/06

Tineke Duyster

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Tineke Duyster bl.a. har nedlagt påstand om annullation af afgørelse af 11. maj 2006 om afvisning af hendes klage over Kommissionens afgørelse af 8. november 2005 om ikke at imødekomme hendes anmodning om erstatning for tab, der er lidt som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med, at sagsøgeren fik tildelt forældreorlov.

Udfald: Sag F-81/06, Duyster mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen påtager sig at udbetale et fast beløb på 2 000 EUR til sagsøgeren. Kommissionen påtager sig at underskrive og vedlægge sagsøgerens personlige aktmappe den skrivelse, som sagsøgeren har oprettet for Kommissionens regning, i den ændrede version efter Rettens forslag i skrivelse af 12. juni 2008, og at fremsende skrivelsen til sagsøgeren. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger med et beløb på 1 000 EUR.

Sammendrag

Tjenestemænd – klage – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)