Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2008. gada 25. janvārī

Lieta F‑80/06

Tineke Duyster

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Bērna kopšanas atvaļinājums – Lūgums atcelt bērna kopšanas atvaļinājumu – Lis pendens – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru T. Deistere [T. Duyster] lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 11. maija lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņas sūdzība par Komisijas 2005. gada 22. decembra lēmumu, kurā par nepieņemamu atzīts viņas 2005. gada 6. decembra lūgums ar atpakaļejošu spēku no 2004. gada 8. novembra atcelt viņas bērna kopšanas atvaļinājumu.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Procesuālo dokumentu pieņemamība – Vērtējums dokumenta iesniegšanas brīdī

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 114. pants)

2.      Tiesvedība – “Lis pendens” izņēmums

1.      Tāpat kā prasības pieņemamību nosaka tās iesniegšanas brīdī, arī citu procesuālo dokumentu, piemēram, dokumenta, ar kuru tiek izvirzīta iebilde par nepieņemamību, pieņemamību nosaka to iesniegšanas brīdī. Šāda interpretācija nodrošina tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principu ievērošanu.

(skat. 42. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1984. gada 27. novembris, 50/84 Bensider u.c./Komisija, Recueil, 3991. lpp., 8. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 8. oktobris, T‑236/00 R II Stauner u.c./Parlaments un Komisija, Recueil, II‑2943. lpp., 49. punkts; 2003. gada 9. jūlijs, T‑219/01 Commerzbank/Komisija, Recueil, II‑2843. lpp., 61. punkts.

2.      Prasība, kurā, pamatojoties uz tiem pašiem pamatiem kā agrāk celtajā prasībā, ir vieni un tie paši lietas dalībnieki un kurai ir viens un tas pats mērķis, ir jānoraida kā nepieņemama.

(skat. 52. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1985. gada 19. septembris, 172/83 un 226/83 Hoogovens Groep/Komisija, Recueil, 2831. lpp., 9. punkts; 1988. gada 22. septembris, 358/85 un 51/86 Francija/Parlaments, Recueil, 4821. lpp., 12. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 14. jūnijs, T‑68/07 Landtag Schleswig‑Holstein/Komisija, Krājumā nav publicēts, 16. punkts.