Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

25 ianuarie 2008

Cauza F‑80/06

Tineke Duyster

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Concediu pentru creșterea copilului – Cerere de încetare a concediului pentru creșterea copilului – Litispendență – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Duyster solicită printre altele anularea deciziei Comisiei din 11 mai 2006 de respingere a reclamației sale împotriva deciziei Comisiei din 22 decembrie 2005 prin care era declarată inadmisibilă cererea pe care o introdusese la 6 decembrie 2005 și care avea ca obiect încetarea concediului său pentru creșterea copilului, cu efect retroactiv de la 8 noiembrie 2004

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură – Admisibilitatea actelor de procedură – Apreciere la momentul introducerii actului

(Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 114)

2.      Procedură – Excepție de litispendență

1.      În același mod în care admisibilitatea unei acțiuni se apreciază în raport cu momentul formulării sale, admisibilitatea celorlalte acte de procedură, precum un act prin care se ridică o excepție de inadmisibilitate, se apreciază în raport cu momentul introducerii lor. O astfel de interpretare garantează respectarea principiilor securității juridice și protecției încrederii legitime.

(a se vedea punctul 42)

Trimitere la:

Curte: 27 noiembrie 1984, Bensider și alții/Comisia, 50/84, Rec., p. 3991, punctul 8

Tribunalul de Primă Instanță: 8 octombrie 2001, Stauner și alții/Parlamentul European și Comisia, T‑236/00 R II, Rec., p. II‑2943, punctul 49; 9 iulie 2003, Commerzbank/Comisia, T‑219/01, Rec., p. II‑2843, punctul 61

2.      O acțiune care opune aceleași părți și care urmărește același obiectiv, fiind întemeiată pe aceleași motive ca și o acțiune formulată anterior, trebuie respinsă ca inadmisibilă.

(a se vedea punctul 52)

Trimitere la:

Curte: 19 septembrie 1985, Hoogovens Groep/Comisia, 172/83 și 226/83, Rec., p. 2831, punctul 9; 22 septembrie 1988, Franța/Parlamentul European, 358/85 și 51/86, Rec., p. 4821, punctul 12

Tribunalul de Primă Instanță: 14 iunie 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Comisia, T‑68/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 16