Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

11 decembrie 2008

Cauza F‑83/06

Arno Schell

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Puncte de prioritate – DGA a articolului 45 din statut”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Schell solicită, în principal, anularea listelor funcționarilor promovați la gradul B*8 în cadrul exercițiilor de promovare 2004 și 2005 în măsura în care aceste liste nu conțin numele său, precum și a actelor pregătitoare ale acestor decizii și, în subsidiar, anularea deciziilor prin care a fost stabilit numărul total de puncte de promovare în cadrul exercițiilor de promovare 2004 și 2005

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Sistem de promovare instituit de Comisie – Reclamație împotriva listei funcționarilor promovați și împotriva stabilirii punctelor atribuite funcționarilor – Decizie de respingere – Motivare

[Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf, art. 45 și art. 90 alin. (2)]

În cadrul sistemului de promovare instituit printr‑o reglementare internă a Comisiei, în cadrul căruia exercițiul de promovare se încheie printr‑un act care include două decizii distincte ale autorității împuternicite să facă numiri, prin una dintre ele fiind întocmită lista funcționarilor promovați, iar prin cealaltă fiind stabilit numărul total de puncte ale funcționarilor, niciuna dintre aceste două decizii nu trebuie să fie motivată. Obligația de motivare este îndeplinită atunci când autoritatea împuternicită să facă numiri își motivează decizia de respingere a unei reclamații formulate în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut și îndreptate împotriva respectivelor decizii.

În această privință, întrucât promovările se efectuează prin selecție, autoritatea împuternicită să facă numiri nu este obligată să îi prezinte candidatului care nu a fost ales pentru a fi promovat aprecierea comparativă pe care a realizat‑o în privința sa și a candidatului care a fost reținut pentru promovare. În consecință, pentru ca obligația de motivare să fie îndeplinită este suficient ca în răspunsul la reclamație să se menționeze cum au fost aplicate, în situația specifică a funcționarului, condițiile legale și statutare de promovare.

(a se vedea punctele 89 și 91)

Trimitere la:

Curte: 7 februarie 1990, Culin/Comisia, C‑343/87, Rec., p. I‑225, punctul 13

Tribunalul de Primă Instanță: 25 februarie 1992, Schloh/Consiliul, T‑11/91, Rec., p. II‑203, punctele 73, 85 și 86; 29 mai 1997, Contargyris/Consiliul, T‑6/96, RecFP, p. I‑A‑119 și II‑357, punctele 147 și 148; 14 iunie 2001, McAuley/Consiliul, T‑230/99, RecFP, p. I‑A‑127 și II‑583, punctele 50-52; 29 noiembrie 2005, Napoli Buzzanca/Comisia, T‑218/02, RecFP, p. I‑A‑267 și II‑1221, punctul 59; 19 octombrie 2006, Buendía Sierra/Comisia, T‑311/04, Rec., p. II‑4137, punctul 147