Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 5. veebruari 2013. aasta otsus – Presset versus komisjon

(kohtuasi F-25/12)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Päevaraha – Määramise tingimused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paul-Henri Presset (Brüssel Belgia) (esindaja: advokaat P. Pradal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega keelduti hagejale päevaraha maksmisest

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta P.-H. Presset’ kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 138, 12.5.12, lk 36.