Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 februarie 2013 –Presset/Comisia

(Cauza F-25/12)1

(Funcție publică – Remunerație – Diurnă – Condiție de acordare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Paul-Henri Presset (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: P. Pradal, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall et G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză acordarea diurnei în favoarea reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea.Îl obligă pe domnul Presset la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.