Language of document :

Žaloba podaná dne 21. února 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-25/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: P. Pradal, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo odmítnuto poskytnout žalobci denní příspěvky.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) Evropské komise ze dne 21. listopadu 2011 vydané v reakci na stížnost žalobce proti rozhodnutí PMO, kterým bylo odmítnuto mu poskytnout denní příspěvky po nástupu do zaměstnání u Evropské komise dne 1. února 2011;

rozhodnout o poskytnutí denních příspěvků žalobci, jak je stanoveno v článku 71 služebního řádu, čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu a článcích 25 a 92 PŘOZ.