Language of document :

21. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-25/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat P. Pradal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale päevaraha maksmisest.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse 21. novembri 2011. aasta otsus vastuseks hageja kaebusele individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsuse peale, millega keelduti hagejale päevaraha maksmisest pärast tema teenistusse asumist Euroopa Komisjonis 1. veebruaril 2011;

teha otsus maksta hagejale päevaraha, nagu on ette nähtud personalieeskirjade artiklis 71, VII lisa artikli 10 lõikes 1 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklites 25 ja 92.