Language of document :

Tožba, vložena 21. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-25/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: P. Pradal, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena hranarina.

Predloga tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI) Evropske komisije z dne 21. novembra 2011 v odgovor na pritožbo tožeče stranke zoper odločbo Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev (UUIPD), s katero ji je bila zavrnjena dodelitev hranarine zaradi njenega začetka dela na Evropski komisiji 1. februarja 2011, naj se razglasi za nično;

Tožeči stranki naj se dodeli hranarina, kot je določeno v členu 71 Kadrovskih predpisov, členu 10(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in v členih 25 in 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU).