Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 16. september 2013 – Glantenay m.fl. mod Kommissionen

(Forenede sager F-23/12 og F-30/12) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10 – udvælgelse på grundlag af kvalifikationsbeviser – udelukkelse af ansøgere uden konkret undersøgelse af deres eksamensbeviser og deres erhvervserfaring)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jérôme Glantenay m.fl. (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Mourato)

Sagsøger: Marco Cecchetto (Rovigo, Italien) (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgerne adgang til udvælgelsesprøvens næste fase.

Konklusion

Afgørelserne, der blev truffet af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10, om at udelukke ansøgningerne fra Davide Bonagurio, Marco Cecchetto Attila Gecse, Jérôme Glantenay, Blazej Gorgol, Alar Kalamees, Krzysztof Skrobich, Indre Venckunaite og Magdalena Zaleska fra udvælgelsesprøven, uden at disse ansøgninger blev undersøgt i forbindelse med den anden fase af udvælgelsen på grundlag af kvalifikationsbeviser, som fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøve, annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen i sagerne F-23/12 og F-30/12.

Kommissionen betaler 9/10 af sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Davide Bonagurio, Marco Cecchetto Attila Gecse, Jérôme Glantenay, Blazej Gorgol, Alar Kalamees, Krzysztof Skrobich, Indre Venckunaite og Magdalena Zaleska.

Irina Cruceru bærer sine egne omkostninger og betaler 1/10 af de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 35, EUT C 138 af 12.5.2012, s. 36.