Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums – Glantenay u.c./Komisija

(apvienotās lietas F-23/12 un F-30/12) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 – Atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju – Kandidātu izslēgšana, konkrēti nepārbaudot viņu diplomus un darba pieredzi

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jérôme Glantenay u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvis C. Mourato, advokāts)

Prasītājs: Marco Cecchetto (Rovigo, Itālija) (pārstāvis C. Mourato, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/204/10 atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītājus pie konkursa nākamā posma

Rezolutīvā daļa:

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/204/10 atlases komisijas lēmumus izslēgt Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees un Skrobich, kā arī Venckunaite un Załęska pieteikumus no konkursa procedūras, neveicot to pārbaudi paziņojumā par konkursu paredzētās atlases, pamatojoties uz kvalifikāciju, otrajā posmā;prasības lietās F-23/12 un F-30/12 pārējā daļā noraidīt;Eiropas Komisija sedz deviņas desmitdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pati un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees un Skrobich, kā arī Venckunaite un Załęska;Cruceru sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu desmitdaļu no tiem tiesāšanās izdevumiem, kas radušies Eiropas Komisijai.