Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 5. februára 2013

Vec F‑25/12

Paul‑Henri Presset

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Odmena – Diéty – Podmienka priznania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou P.‑H. Presset navrhuje Súdu pre verejnú službu, aby zrušil rozhodnutie, ktorým mu Európska komisia zamietla priznať diéty

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Komisia.

Abstrakt

Úradníci – Náhrada výdavkov – Diéty – Účel

(Služobný poriadok úradníkov, článok 20; príloha VII, článok 10 ods. 1)

Účelom diét je kompenzácia výdavkov a nevýhod spôsobených potrebou premiestniť sa alebo dočasne sa usadiť v mieste svojho výkonu práce, pričom sa zachová, tiež dočasne, bydlisko v mieste prijatia do zamestnania alebo predchádzajúcom mieste výkonu práce.

(pozri bod 31)

Odkaz:

Súdny dvor: 30. januára 1974, Louwage/Komisia, 148/73, bod 25; 5. februára 1987, Mouzourakis/Parlament, 280/85, bod 9

Súd prvého stupňa: 10. júla 1992, Benzler/Komisia, T‑63/91, bod 20; 12. decembra 1996, Mozzaglia/Komisia, T‑137/95, bod 46; 12. decembra 1996, Monteiro da Silva/Komisia, T‑74/95, bod 53; 20. augusta 1998, Collins/Výbor regiónov, T‑132/97, bod 41; 2. mája 2001, Cubeta/Komisia, T‑104/00, bod 38; 15. júla 2004, Gouvras/Komisia, T‑180/02 a T‑113/03, bod 163