Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. jūnijā spriedums – BN/Parlaments

(lieta F-24/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Prasība atcelt tiesību aktu – AD 14 pakāpes ierēdnis, kas ieņem nodaļas vadītāja amatu – Apgalvojums par psiholoģisku vardarbību pret ģenerāldirektoru – Mobilitātes īstenošana – Atteikums pieņemt iecelšanu padomdevēja amatā citā ģenerāldirektorātā, zaudējot nodaļas vadītāja atalgojuma piemaksu – Lēmums par pagaidu iecelšanu citā padomdevēja amatā – Dienesta intereses – Noteikums par pakāpes un amata atbilstību – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Kaitējums, kas izriet no rīcības, kura nav lēmums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BN (pārstāvji sākotnēji S. Rodrigues, A. Tymen un A. Blot, advokāti, pēc tam S. Rodrigues un A. Tymen, advokāti)Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – sākotnēji O. Caisou-Rousseau un J. F. de Wachter, pēc tam O. Caisou-Rousseau un V. Montebello-Demogeot)PriekšmetsPrasība atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieņemto lēmumu, ar ko prasītājs vienā un tajā pašā Parlamenta ģenerāldirektorātā no nodaļas vadītāja amata ir pārcelts direkcijas direktora padomdevēja amatā, un prasība atlīdzināt zaudējumus saistībā ar psiholoģisko vardarbībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Eiropas Parlaments sedz savus un atlīdzina BN tiesāšanās izdevumus.