Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 september 2014 – Cerafogli / ECB

(Zaak F-26/12)1

(Openbare dienst – Personeel van de ECB – Toegang van het personeel van de ECB tot documenten betreffende de arbeidsverhouding – Regels voor verzoeken van het personeel van de ECB – Precontentieuze procedure – Regel van overeenstemming – Exceptie van onwettigheid die voor het eerst in het beroep wordt opgeworpen – Ontvankelijkheid – Recht op een doeltreffende bescherming in rechte – Raadpleging van het personeelscomité voor de vaststelling van regels voor verzoeken van het personeel van de ECB om toegang tot documenten betreffende de arbeidsverhouding)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB) (vertegenwoordigers: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini en S. Lambrinoc, gemachtigden, D. Waegenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de ECB tot afwijzing van het door de verzoekende partij ingediende verzoek om toegang tot documenten en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het besluit van 21 juni 2011 waarbij de adjunct directeur-generaal van het directoraat-generaal „Human Resources, Budget en Organisatie” van de Europese Centrale Bank het op 20 mei 2011 door Cerafogli ingediende verzoek om toegang tot bepaalde documenten gedeeltelijk heeft afgewezen, wordt nietig verklaard.

De Europese Centrale Bank wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 1 000 EUR aan Cerafogli.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Centrale Bank zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Cerafogli.

____________

____________

1     PB C 184 van 23.6.2012, blz. 22.