Language of document :

Προσφυγή της 26ης Φεβρουαρίου 2021 – Τσεχική Δημοκρατία κατά Πολωνίας

(Υπόθεση C-121/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, L. Dvořáková και J. Vláčil)

Καθής: Δημοκρατία της Πολωνίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας:

καθόσον κατέστησε δυνατή την παράταση της ισχύος της άδειας εξόρυξης λιγνίτη κατά 6 έτη χωρίς εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2011/921 , σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφοι 4 έως 6, το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της εν λόγω οδηγίας·

καθόσον κατέστησε δυνατό τον αποκλεισμό του ενδιαφερομένου κοινού από τη διαδικασία χορήγησης άδειας εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφοι 2 έως 7, του άρθρου 7, παράγραφος 5, του άρθρου 8, του άρθρου 9 και του άρθρου 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 2011/92·

καθόσον κήρυξε την απόφαση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (απόφαση ΕΠΕ) άμεσα εκτελεστή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 2011/92·

καθόσον δεν προέβλεψε με την απόφαση ΕΠΕ τη δυνατότητα διεξαγωγής διαδικασίας σε περίπτωση μη χορήγησης έγκρισης για την εφαρμογή στα οικεία υδατικά συστήματα των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, της οδηγίας 2000/602 , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, σημείο ii, και στοιχείο β΄, σημείο ii, της οδηγίας 2000/60·

καθόσον κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου κοινού και της Τσεχικής Δημοκρατίας στη διαδικασία χορήγησης της ισχύουσας μέχρι το 2026 άδειας εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφοι 2 έως 7, του άρθρου 7, παράγραφοι 1, 2 και 5, και του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/92·

καθόσον δεν δημοσίευσε την ισχύουσα μέχρι το 2026 άδεια εξόρυξης και καθόσον δεν την κοινοποίησε στην Τσεχική Δημοκρατία σε κατανοητή μορφή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2011/92·

καθόσον δεν κατέστησε δυνατή την κίνηση ένδικης διαδικασίας ελέγχου της ισχύουσας μέχρι το 2026 άδειας εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 2011/92·

καθόσον δεν δημοσίευσε την ισχύουσα μέχρι το 2026 άδεια εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/43 ·

καθόσον δεν παρέσχε πλήρη στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ισχύουσας μέχρι το 2026 άδειας εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ·

καθόσον δεν συνεκτίμησε δεόντως την απόφαση ΕΠΕ με την ισχύουσα μέχρι το 2026 άδεια εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 2, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2011/92·

καθόσον δεν προσδιόρισε επαρκώς όλους τους περιβαλλοντικούς όρους με την ισχύουσα μέχρι το 2026 άδεια εξόρυξης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 8α, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2011/92.

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Πολωνίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει λόγους στηριζόμενους σε παράβαση της οδηγίας 2011/92, της οδηγίας 2000/60 και της οδηγίας 2003/4, καθώς και σε παραβίαση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (αρχή της καλόπιστης συνεργασίας).

1.    Η Δημοκρατία της Πολωνίας θέσπισε στην εθνική νομοθεσία διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εξόρυξης λιγνίτη κατά 6 έτη χωρίς να απαιτείται διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία χορήγησης άδειας εξόρυξης είναι, ως επί το πλείστον, μη δημόσια. Πράττοντας τούτο, παρέβη την οδηγία 2011/92.

2.    Η Δημοκρατία της Πολωνίας παρέβη την οδηγία 2011/92 διότι κήρυξε άμεσα εκτελεστή την απόφαση για τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου που συνίστατο στην παράταση της διάρκειας και στην επέκταση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο ορυχείο Turów μέχρι το 2044, με συνέπεια να αποκλειστεί, στην περίπτωση της απόφασης αυτής, η δυνατότητα αποτελεσματικής έννομης προστασίας. Επιπλέον, η Δημοκρατία της Πολωνίας παρέβη την οδηγία 2000/60 διότι η απόφαση για τους περιβαλλοντικούς όρους δεν καλύπτει επαρκώς τη συνολική χρονική διάρκεια του έργου από πλευράς επιπτώσεων της εξόρυξης στην κατάσταση των υδατικών συστημάτων.

3.    Η Δημοκρατία της Πολωνίας παρέβη την οδηγία 2011/92 διότι κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου κοινού και της Τσεχικής Δημοκρατίας στη διαδικασία χορήγησης οριστικής άδειας εξόρυξης στο λιγνιτωρυχείο Turów μέχρι το 2026, διότι δεν δημοσίευσε την εκδοθείσα άδεια και την απέστειλε στην Τσεχική Δημοκρατία με καθυστέρηση και σε ατελή μορφή, διότι το πολωνικό δίκαιο εμποδίζει τον έλεγχο της άδειας αυτής από το ενδιαφερόμενο κοινό, και, επιπλέον, διότι με την άδεια αυτή δεν συνεκτιμήθηκαν δεόντως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πράττοντας τούτο, η Δημοκρατία της Πολωνίας παρέβη επίσης την οδηγία 2003/4 και παραβίασε την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ.

____________

1     Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26, σ. 1).

2     Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ 2000, L 327, σ. 1).

3     Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2003, L 41, σ. 26).