Language of document :

Žalba koju je 19. travnja 2021. podnio Europski parlament protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 3. veljače 2021. u predmetu T-17/19, Europski parlament/Giulia Moi

(predmet C-246/21 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Europski parlament (zastupnici: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, agenti)

Druga stranka u postupku: Giulia Moi

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

konačno odluči o sporu pred Općim sudom na način da prihvati zahtjeve Europskog parlamenta iz prvostupanjskog postupka;

naloži tužitelju iz prvostupanjskog postupka snošenje troškova i prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud prekoračio svoje ovlasti i odlučio ultra petita jer je u predmet spora uključio odluku predsjednika Europskog parlamenta kojom se utvrđuje postojanje uznemiravanja te je tu odluku poništio (točke 34., 37., 38. i 76. pobijane presude);

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio prava obrane Parlamenta (točke 35. i 36. pobijane presude);

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 263. stavak 6. UFEU-a jer je zanemario tamo navedeni rok za podnošenje tužbe za poništenje i u predmet spora uključio odluku predsjednika Europskog parlamenta kojom se utvrđuje postojanje uznemiravanja, koja je u međuvremenu postala pravomoćna (točke 76. i 77. pobijane presude);

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 232. UFEU-a kada nije uzeo u obzir ovlast Parlamenta da slobodno organizira svoj način rada, kao što je to predviđeno unutarnjim pravilima o postupku u vezi s uznemiravanjem za slučajeve koji se odnose na zastupnike i Poslovnikom Parlamenta, osobito člancima 166. i 167., primjenjivima u vrijeme nastanka činjenica, o izricanju sankcija (točke 12., 13., 63., 66., 129. i 132. pobijane presude).

____________